Dzięki współpracy wolontariuszy z Fundacją udało się kupić świetlicy środowiskowej sprzęt sportowy o wartości 400 zł!

Bardzo dziękujemy wolontariuszom!!

Wolontariusze dla wietlicy