powrót do strony głównej

"Dziewczynka z zapałkami" obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny, a wydaje się jakby wszystko zaczęło się wczoraj. Pierwsza sprzedaż Baśniowych Zapałek odbyła się 14 listopada 1998 roku w markecie Billa w Łodzi. Wniosek o zarejestrowanie Fundacji „Dziewczynka z Zapałkami” został złożony w sądzie warszawskim z końcem tego samego roku.Od tego czasu do momentu zarejestrowania Fundacji sprzedaż zapałek prowadzona była jedynie w formie działalności gospodarczej.

Fundacja „Dziewczynka z Zapałkami" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w październiku 2000 roku. Rozpoczęliśmy od urządzenia kwesty. Jednak kwota, którą zebraliśmy pozwoliła jedynie na pokrycie połowy kosztów poniesionych w związku z jej organizacją. Po tym niepowodzeniu powróciliśmy do działalności gospodarczej, sprawdzonej i wypróbowanej w latach 1998 – 2000.

Forma sprzedaży zapałek przez animatorów – studentów funkcjonowała do pierwszej połowy 2005 roku. Projekt został przerwany z powodu trudności w rozliczaniu animatorów.

W 2000 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Dziewczynka z Zapałkami w naszej szkole”. Dzieci prowadzą sprzedaż Baśniowych Zapałek na terenie swojej szkoły.

W czasie wakacji 2005 roku powstała idea „Drużyny Baśniowej”. Głównym zadaniem członków drużyn jest pozyskiwanie funduszy na organizację letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii i kolonii. Drużyny Baśniowe tworzą animatorzy i wolontariusze, którzy wcielają się w role bajkowych postaci. Sprzedają nasze Baśniowe Zapałki i pakują zakupy klientów sklepów, w których akcje są organizowane. Opiekun - animator czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i nad tym by pieniądze bezpiecznie trafiły na konto Fundacji.

Obecnie Drużyny Baśniowe można spotkać w ponad 100 miastach kraju, we wszystkich większych sklepach różnych sieci handlowych.

Prosimy o zakup naszych Baśniowych Zapałek.

Oto nasz identyfikator

Dziękujemy serdecznie za ten dar serca! (for english version see below)

Z okazji 20-lecia fundacji zapraszamy na małą sentymentalną podróż w czasie:

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Play

Wakacje z DZZ
Summer Holidays

Play

Wielki Bal
Great Party

Play
Play
Misie przed Pałacem Prezydenckim
Plushes before the President Palace
Smok sprzedaje Baśniowe Zapałki
Dragon is selling the Fairytale Matches
Slider

The Foundation has it's 20th birthday this year, and it seems as if everything started yesterday. The first sale of Fairytale Matches took place on November 14th 1998 in the Billa hipermaket in Łódź. Application for the registration of the Foundation Little Match Girl has been submitted in the warsaw court before the end of the same year. From that point to the moment of registration it was conducted only as an economic activity. 

The Foundation has entered the National Court Register in October 2000. We started with organising the collection, but the gathered quote let us only to cover half of the cost of organisation. After the failure we came back to economic activity, proven in previous years.

That form functioned until 2005. The project was interrupted due to some difficulties with settling animators.

In 2000 we started the program 'the Little Match Girl in our school'. Children are selling the Fairytale Matches in their schools.

During summer vacations of 2005 the idea of 'the Fairytale Team' has been initiated. The main task of the Team is funds raising for summer vacations for children in the form of summer-camps and half-camps. Fairytale Teams consists of animators and volunteers, who take roles of the fairytale creatures. They sell the Fairytale Matches and pack shopped ingredients of clients. The animator watches over security of the children and over money to bring it to the Foundation's account.

Today the Fairytale Teams can be met in more than 100 cities of Poland, in all the bigger shops of multiple shopping centers.

powrót do strony głównej